fbpx
Print Friendly version of featured image

Gratis fagseminar: Hva er fars rolle i møte med barnevernet?

Mandag 18. september inviterer Reform til det spennende fagseminaret “Fedre i barnevernet” i Litteraturhuset i Oslo. Den vanskelige fedrerollen i barnevernet står i fokus.

> Meld deg på seminaret her!

På seminaret ønsker Reform å sette søkelyset på viktigheten av farskap for fedre tilknyttet barnevernet, forteller prosjektleder Live Mehlum.

– Dette var også bakgrunnen for at at Reform ønsket et prosjekt som kunne sette søkelys på viktigheten av farskap for menn som kommer i kontakt med barnevernet.

– Er det virkelig behov for et eget prosjekt for fedre med barn i barnevernet?

– Absolutt. Vår erfaring fra samtaler med fedre er at mange trekker seg tilbake og overlater omsorgsrollen til mor når barnevernet kommer i kontakt med familien, sier Mehlum.

Hun peker også på at fedre ofte ikke prioriteres i barnevernets kontakt med familier, og at fedre ofte ikke inkluderes i løsningene som diskuteres der.

> Les mer om prosjektet Få pappa med på laget!

Nødvendig å styrke fedrene

I prosjektet har det vært avholdt et kurs for fedre. Fagseminaret vil blant annet dele erfaringene Reform har hentet fra dette kurset.

– Vi ser det som nødvendig å styrke menns selvtillit og tro på kompetanse som fedre. Gjennom å tilby et kurs for disse fedrene ønsket vi nettopp å sette søkelys på selvtillit på omsorgsrollen, samt øke deres bevissthet om egen betydning for barna.

Gammeldagse holdninger

– Forskning bekrefter at fedre opplever å ikke bli hørt i sine meninger om hva som er best for barnet, og at de blir møtt av gammeldagse holdninger om at mor er den viktigste omsorgspersonen. Barnevernet involverer far i liten grad og legger ikke til rette for fars kontakt med barnet når det er hos mor, sier Mehlum.

– Er det ikke fare for at det å fokusere på fedrene kan øke motsetningene i familiene, og derfor også gjøre det vanskeligere for barna?

– Vi tror det er tvert om. Det er viktig for barnets oppvekst og trivsel at de får et godt og nært forhold til faren sin, og vi vil fokusere på at både mor og far er like viktige i barnets liv – de står ikke i et konkurranseforhold.

Kurs for fedre ga nyttig erfaring

Live Mehlum forteller at den kanskje viktigste erfaringen Reform sitter igjen med etter å ha gjennomført et kurs for fedre med barn i barnevernet, er at menn har behov for en arena hvor de kan snakke med andre fedre i samme situasjon.

– Flere av deltakerne fortalte at det var av stor verdi å høre andre fedres opplevelser av farskap, og å få sette ord på det de hadde tenkt.

Seminar for fagfolk – og fedre

Fagseminaret 18. september er åpent og gratis for alle. Det henvender seg både til fedre og fagfolk, sier Live Mehlum.

> Se programmet for konferansen

– Vil Reform fortsette å arbeide med fedres situasjon i barnevernet når dette prosjektet er slutt?

– Ja. Det vil bli laget en fagbrosjyre om fedre i barnevernet, som vil kunne benyttes av fedre, barnevernskontor og interesseorganisasjoner i lang tid etter at prosjektet er avsluttet. Vi vil også fritt dele vår kursmetodikk med alle som er interessert.

– Ved at fagseminaret har som mål å sette far på barnevernets agenda, håper vi jo også at dette vil føre til økt refleksjon hos barnevernet – og en saksbehandling som i større grad vil ta hensyn til fedrene, legger prosjektlederen til.

Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon