fbpx
Print Friendly version of featured image

God jul!

Jula er en tid for familie.

For mange i vår del av verden er feiringen nært knyttet opp til den kristne julehøytiden, og Jesu fødsel.

Ofte er dette illustrert med bildet av jomfru Maria, som holder sitt barn i kjærlige armer, mens Josef – hennes mann – står støttende bak. Ikke minst har vi sett dette på utallige julekort.

Situasjonen er vakker, og den har stor religiøs betydning. Vi understreker at vi ikke har noe behov for å endre på dette!

Men samtidig tenkte vi: Hva om rollene var byttet om?

Vi utfordret derfor vår designer til å vise oss hvordan Maria og Josefs foreldreskap kunne framstilles, i lys av dagens likestilte foreldreskap, projisert 2018 år tilbake i tid. Som utgangspunkt ga vi ham et tradisjonelt julekortmotiv.

Resultatet ble Reform – ressurssenter for menns litt lekne julehilsen til alle våre samarbeidspartnere.

Josef er kanskje ikke biologisk far til barnet, men som den omsorgsfulle mannen han sikkert var, så har vi latt ham få spille en ny rolle. I dag er det nettopp dette moderne menn gjør, om de får muligheten til det.

Og Maria – som det gode mennesket hun var, ville heller ikke hatt noe mot å slippe sin ektefelle til, slik at også Josef kunne få nyte gleden av et aktivt foreldreskap. Og så kunne Maria kanskje få hvilt seg litt, eller kanskje snekret litt i stallen.

Selv om årets julehilsen er sendt med et glimt i øyet, rommer den også en mer alvorlig virkelighet. For på tross av likestillingsrevolusjonen, pappapermen og den gode omsorgsdelingen som foregår i de aller fleste norske hjem, så er det svært mange barn som ikke får oppleve en tilstedeværende far i livet sitt. Titusenvis av fedre er ikke i jevnlig kontakt med barna sine.

For både barn og fedre i en slik situasjon er ikke julehøytiden like hyggelig som julekortenes idyll forteller oss at jula skal være. Reform vil fortsette å sette søkelyset på menns situasjon, og arbeide for bedre kår for aktivt farskap, også i året som kommer – og vi minner samtidig om at Mannstelefonen er åpen alle hverdager mellom 17 og 20, også i romjula. Her kan menn som trenger en sikkerhetsventil ringe 22 34 09 60, og snakke med våre frivillige.

Med dette takker vi for året som er gått, og ønsker alle –

God Jul og Godt Nytt År!

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon