Farskap

Menns rolle som fedre er av grunnleggende viktighet for barna. Farsrollen er av stor betydning, enten de bor i samliv med barnets mor eller i andre familiekonstellasjoner. Andre dokumenterte sider av fedres økte deltagelse i barns liv er et styrket samliv, forebygging av samlivsbrudd, bedret psykisk helse, bedre samarbeid der foreldre ikke bor sammen, og at aktivt farskap forebygger konflikter og voldsutøvelse mellom foreldrene og mellom foreldrene og barna.

Reform er aktiv på en rekke konferanser og seminarer om familie og likestilling.

Venter du barn og har spørsmål knyttet til uttak av foreldrepermisjonen og fedrekvoten? Her har vi samlet aktuell informasjon om temaet: aktivitfarskap.no.