Gutter i barnehage og skole

Den største utfordringen knyttet til unge menn eller gutter er marginaliseringen i utdanningssystemet. Mange møter en lite inkluderende barnehage- og skolehverdag. I et samfunn som i økende grad vektlegger formell kompetanse, gir mange gutter et mindre gunstig utgangspunkt enn ønskelig.

Livskraft, pågangsmot, nysgjerrighet, og vilje til å utfordre autoriteter, er positive egenskaper som ofte assosieres til det å være gutt. I grunnskolen gis liknende egenskaper et negativt fortegn i for av manglende evne til å sitte stille, umodenhet, adferdsproblemer og manglende respekt for autoriteter. I et endringsperspektiv kan det være hensiktsmessig både se på hvordan gutter ”oppdras” og utdanningenes evne til å inkludere gutters egenskaper.

I nyere forskning vektlegges at gutter forholder seg til jevnaldrende gutter og at jevnaldrende er normdannende for sosialisering. Ved nærmere ettersyn er det mange ulike måter å være gutt på. Gutters ulike jevnaldrendekulturer gir ulike signaler om hvordan gutter skal være enten det knytter seg til kropp, skolegang, musikksmak, æreskodeks eller annet.

Det er viktig å se menns liv i et livsfaseperspektiv. Reform har som målsetning å fremme menns livskvalitet. Gutters livskvalitet i seg selv er viktig å fremme. Samtidig er det nødvendig at dette arbeidet starter tidlig. Mye av grunnlaget for positive og negative aspekter /sider ved menns tilværelse legges i barne- og ungdomsårene.

Reform holder foredrag og kurs på bakgrunn av sin kompetanse om gutter i utdanningsinstitusjoner, menn i barnehager, hvordan ansatte i barnehage og skole kan arbeide med likestilling blant barn og hvordan arbeidsgivere i utdanningssektoren kan arbeide for å ansette menn. Ta kontakt med Reform for tilbud om et skreddersydd opplegg som møter dine kompetansebehov!