fbpx
Print Friendly version of featured image

Ferskvareseminar: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber?

Reform inviterer til nytt ferskvareseminar den 11. oktober.

Dette ferskvareseminaret er viet til to arbeider som på ulike måter belyser utfordringer menn og etniske minoriteter møter i utdanningssystemet og arbeidslivet.

Hva betyr det egentlig når studenter opplever etnisitet som en barriere i noen profesjoner, mens det blir ansett som en fordel for å lykkes i andre? Kan etniske minoriteters inntog i kjønnstradisjonelle yrker, bidra til å kaste lys over at det norske arbeidsmarkedet er blitt mindre kjønnssegregert?

Vi får besøk av Juhar Yasin Abamosa, som har skrevet masteroppgave om flyktningers vei til høyere utdanning, ved Institutt for pedagogikk. I tillegg kommer Julia Orupabo, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, for å presentere sin nye bok: “Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber”.

Tid: Tirsdag 11. oktober kl. 15.00 – 16.00
Sted: Akersgata 16, 6. etasje
Påmelding: Gratis for alle, men send gjerne en mail til registrering@reform.no

Velkommen!

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon