Print Friendly version of featured image

Ferskvareseminar: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber?

Reform inviterer til nytt ferskvareseminar den 11. oktober.

Dette ferskvareseminaret er viet til to arbeider som på ulike måter belyser utfordringer menn og etniske minoriteter møter i utdanningssystemet og arbeidslivet.

Hva betyr det egentlig når studenter opplever etnisitet som en barriere i noen profesjoner, mens det blir ansett som en fordel for å lykkes i andre? Kan etniske minoriteters inntog i kjønnstradisjonelle yrker, bidra til å kaste lys over at det norske arbeidsmarkedet er blitt mindre kjønnssegregert?

Vi får besøk av Juhar Yasin Abamosa, som har skrevet masteroppgave om flyktningers vei til høyere utdanning, ved Institutt for pedagogikk. I tillegg kommer Julia Orupabo, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, for å presentere sin nye bok: «Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber».

Tid: Tirsdag 11. oktober kl. 15.00 – 16.00
Sted: Akersgata 16, 6. etasje
Påmelding: Gratis for alle, men send gjerne en mail til registrering@reform.no

Velkommen!

Kris Bue Kris Bue

Kris har en mastergrad i Gender Studies fra Universitetet i Oslo, og har jobbet i Reform siden 2016. Hen har bakgrunn som freelancejournalist, konsulent ved Senter for Likestilling i Agder og forskningsassistent ved Fafo. I Reform jobber Kris blant annet med samlivskurs for menn, vold i nære relasjoner og sexkjøp. I tillegg til å styrke Reforms kompetanse på interseksjonelle perspektiver, med særlig fokus på LHBTIQ-feltet.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon