fbpx

Fedrekvoten må forsvares

Reform_Far_gjr_mannspanelet_s_14– Det bekymrer oss dersom likestillingsministeren ikke bryr seg om menns andel av foreldrepermisjonen går ned, sier Are Saastad, daglig leder i Reform. I dag reduseres fedrekvoten. I tillegg foreslås omfattende uthuling av ordningen.

Fra og med 1. juli reduseres fedrenes lovbestemte andel av foreldrepermisjonen fra 14 til 10 uker. Reform har lenge advart mot reduksjonen.

Revolusjon for likestillingen

– Fedrenes inntog i familien  er det kanskje viktigste som er skjedd for  likestillingen i Norge de siste 20 årene, og utviklingen stiller oss i særklasse internasjonalt. Gevinsten gjelder hele familien. Både kvinner, menn og ikke minst barna nyter godt av fars økte tilstedeværelse, sier Are Saastad.

Han mener at denne gevinsten settes på spill ved at regjeringen setter familienes valgfrihet foran fedrekvoten.

Ingen automatikk

– Vi vet at det i store deler av arbeidslivet fortsatt er langt fra automatikk å gi far permisjon for å være hjemme med barna. I mange tilfeller vil det også være vanskelig for menn å diskutere seg til en fortsatt relativt høy andel av foreldrepermisjonen i familien. Fedre trenger rett og slett et lovverk i ryggen for ikke å sakke akterut.

I tillegg til dagens reduksjon åpner regjeringen for en tillitsbasert unntaksordning for de gjenværende 10 ukene, etter såkalte objektive kriterier. I Solbergregjeringens plattform beskrives dette som kriterier som åpner for unntak knyttet til sykdom, fars arbeidsledighet under mors permisjonstid, fars arbeidsopphold i utlandet, selvstendige næringsdrivende/eneaksjonærer samt mors arbeidssituasjon.

Hele fedrekvoten på spill

I et høringsnotat går nå likestillingsminister Solveig Horne (Frp) enda lenger. Her åpnes det for at den nye ordningen skal være «tillitsbasert», uten kontroll, dokumentasjon og sanksjoner knyttet til seg. I praksis betyr dette at hele fedrekvoten uten videre kan overlates mor, dersom familiene ønsker det.

– Det er vanskelig å se dette som annet enn et forslag om å avvikle fedrekvoten i sin helhet. Jeg håper det er sitatfeil, når statsråden til Aftenposten denne uka sa at hun ikke vil ha problemer med om utviklingen skulle innebære at færre fedre tar ut permisjon, sier Are Saastad.

Menn må trekkes med

– Det kan ikke bli reell likestilling i samfunnet uten at menn trekkes med. Det er heldigvis ytterst få som fortsatt mener at fedre ikke har noe hjemme hos barna å gjøre. At det er slik, gir håp for et fortsatt høyt nivå på fedrekvoten i Norge. Vi vil jobbe for dette framover, slår Are Saastad fast.

Høringsforslaget, som sendes fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i disse dager, har høringsfrist 15. oktober.

Les mer:

Enklere å ta ut mer av foreldrepremisjonen Regjeringen 01.07.14
Nå skal mor få overta fars permisjon Aftenposten 26.06.14
LO og NHO er enige: Vi trenger fedrekvoten NRK Ytring 26.05.14
Pappalandet Klassekampen 01.07.14

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon