fbpx

Fagseminar: Erfaringer med kunder i prostitusjon

8969970430_8f9f4531c8_o-255x191

Reform oppsummerer arbeidet med kunder i prostitusjon så langt, og inviterer til fagseminar.

Torsdag 4. desember inviterte Reform til statusrapport for og debatt om arbeidet med kunder i prostitusjon i Norge. Vi så også på politiets rolle, og hva som bør skje videre.

På oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet har Reform drevet Kast-prosjektet (kjøp av seksuelle tjenester) i fire år. I løpet av disse årene har hundrevis av menn som kjøper sex – og noen kvinner – snakket åpent om sine sexkjøp med oss.

Reform ønsker å spre erfaringer med eget og andres arbeid med kunder i prostitusjon. Vi tror det er nyttig og nødvendig at slike tilbud finnes, og at det fortsatt beholdes et fokus også på kundenes situasjon – ikke minst i forbindelse med regjeringens bebudete stortingsmelding om prostitusjon.

Fagseminaret var beregnet på ansatte i tjenesteapparatet, politiet, beslutningstakere og media.

Programmet:

Etter fire års arbeid: Hvor står arbeidet med kunder i prostitusjon?
Live Mehlum,rådgiver i Reform og prosjektleder for Kast – kjøp av seksuelle tjenester

Erfaringer fra rådgiving av personer som har kjøpt sex
Haakon Aars,spesialist i klinisk sexologi fra Institutt for klinisk sexologi og terapi og veileder i Kast

Politiet i møte med kunder i prostitusjon
Stian Vatnedal,Oslo politidistrikt

Smittefrykt og andre sexkjøpserfaringer fra helsetilbud for personer som kjøper sex
Anders Røyneberg, psykiatrisk sykepleier, Sex og samfunn, senter for ung seksualitet

Veien videre. Hvorfor finnes kundetilbudene bare i Oslo? 
Are Saastad, daglig leder i Reform – ressurssenter for menn

Ta kontakt med prosjektleder Live Mehlum om du ønsker mer informasjon om Kast.

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, med lang erfaring fra helsevesenet og med samfunnsspørsmål. Som sakprosaforfatter har han blant annet utgitt "Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling" (Dinamo, 2022). Are sitter i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon