Print Friendly version of featured image

Se panelsamtalen Porno på pensum i opptak fra Arendal bibliotek, mandag 14. august 2017

> Les mer om arrangementet

Daniel Paul Getz Daniel Paul Getz

Daniel har arbeidet i Reform siden 2013, er utdannet sosionom og har blant annet bakgrunn fra arbeid i frivillig sektor og kommunal barneverntjeneste. Daniel har vært primus motor for å markere 19. november som den internasjonale mannsdagen i Norge. I Reform jobber Daniel med ulike likestillingsspørsmål, med en spesiell vekt på arbeid med innvandrermenns situasjon.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon