fbpx
Print Friendly version of featured image

Den internasjonale transsynlighetsdagen

I dag er den internasjonale transsynlighetsdagen. Dagen brukes for å sette søkelys på hatkriminaliteten mange transpersoner utsettes for, diskriminering transpersoner ofte møter, og for å synliggjøre transpersoner og deres bidrag til samfunnet.

Transpersoners helse og levekår

Vi vil bruke dagen til å sette søkelys på transpersoners helse og levekår i Norge. Internasjonale studier viser at mange transpersoner møter fordommer, diskriminering og usynliggjøring i møte med helsevesenet. Dette skaper ofte barrièrer for å oppsøke hjelp i de tilfeller man behøver det. Det er flere faktorer som hindrer at transpersoner får adekvat hjelp, blant annet manglende kunnskap om transtematikk hos helsepersonell, mangel på transpositive tilbud og manglende tilbud utenfor de store byene.

Normer for maskulinitet og helse

Reform har, i samarbeid med Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, i en ny studie innhentet kunnskap om helseutfordringer for transmenn knyttet til normer for maskulinitet og det å være mann. Her finner vi at flere av de utfordringer transpersoner møter i helsevesenet, som kommer fram i internasjonale studier, også gjelder for transmenn som lever i Norge.

Diskriminering i helsevesenet

Flere av mennene vi snakket med kunne fortelle om kunnskapsløse og fordomsfulle møter med helsevesenet. Mange opplevde å bli møtt med avvisning, flere erfarte at deres helseproblemer ikke ble tatt på alvor, og mange savnet helsetilbud som var mindre cis- og heteronormative.

Kommende erfaringsrapport

Med grunnlag i vår studie, utarbeider vi for tiden en erfaringsrapport. Her vil vi komme med flere anbefalinger til helsepersonell, for hvordan du kan møte transpersoner på en god måte. Foreløpig kan vi komme med en anbefaling, som en av våre informanter så godt sa det:

Folk liker å bli møtt med respekt, sant.

 

Rapporten vil bli publisert i løpet av våren.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon