Prosjekter

Hvordan har du det, mann?

Dialogmøter med flyktninger og asylsøkere om maskulinitet og helse.

Flyktninger og asylsøkere er ofte i en utsatt helsemessig situasjon, særlig psykisk. Forståelser av hva det vil si å være mann kan være til hinder for å dele erfaringer og søke hjelp.

Få pappa med på laget!

Fedre i møte med barnevernet

I dette prosjektet vil vi utvikle og gjennomføre et kurs for fedre med barn i barnevernet, for å styrke fedrenes omsorgskompetanse og gi dem verktøy for bedre samarbeid med barnevernet.

En usynlig kjøpergruppe?

Et kartleggingsprosjekt av personer som kjøper seksuelle tjenester av menn og transpersoner

Personer som kjøper sex av menn og transpersoner er en gruppe sexkjøpere vi vet veldig lite om.

Stopp kjærestevolden

Logo Stopp kjærestevolden mars 2016Stopp kjærestevolden er et undervisningsopplegg for ungdom om voldsfrie kjæresteforhold.

Gjennom informasjon og diskusjon om vold, verdier og grenser knyttet til seksualitet vil vi forebygge og forhindre kjærestevold.