Konferanser og seminarer

Wednesday March 15, New York: Engaging Boys and Men in Caregiving

During the 61. Commission on the Status of Women in New York (CSW), Reform – Resource Centre for Men is hosting a parallel event on Enganging Boys and Men in Caregiving, with a complex subtitle: How to Challenge Gender-Biased Choices in Education and Work? The event is free of charge and open to everyone.

Ferskvareseminar: Farskap og utenforskap

Hvordan gjøre farskap når man tilhører en marginalisert gruppe? På årets første ferskvareseminar 21. mars vil vi fremheve to grupper av fedre og se på hvilke utfordringer og muligheter de har for å være tilstedeværende i sine barns liv.

Ferskvareseminar: Kjærestevold og digitale medier

PerMoumHellevik

Foto: Ingar Sørensen/NKVTS

Reform inviterer til høstens første ferskvareseminar den 20. september.

Vi får besøk av Per Moum Hellevik, doktorgradsstipendiat ved NKVTS, som vil snakke om kjærestevold og digitale medier.

Hellevik mener disse to faktorene har en klar sammenheng.