fbpx

Boys and girls in no man’s land

Logo Asker konferanseDen 21.-22 oktober arrangerer Asker kommune en internasjonal konferanse om menn i barnehage. Reform stiller med Ole B. Nordfjell som innleder.

Asker kommune har siden 1996 utmerket seg ved å jobbe aktivt for å rekruttere flere menn til barnehager og til omsorg for barn. Erfaringene fra arbeidet gjøres nå til tema for en stor konferanse som bør være interessant for mange,

Fra en håndfull til 11 000 menn. Hva nå?

Andelen menn i norske barnehager utgjør bare 11,5 prosent, og vi er fortsatt et stykke unna målet om 20 %. Internasjonalt sett er dette et svært godt tall. Ole B. Nordfjell vil i sitt innlegg belyse  hva som er gjort i Norge, hvorfor vi ikke har nådd et høyere antall menn og hva som kan gjøres i videre arbeid. Han vil også berøre spesifikke betydninger som menn i barnehager kan ha for barnas identitet og utvikling.

Likestillingsmeldingen

Denne konferansen kommer på et spennende tidspunkt med tanke på publiseringen av den nye likestillingsmeldingen. I likestillingsmeldingen finnes flere referanser til satsingen på menn i barnehage. Mange vil nikke anerkjennende til meldingens konstatering av at andelen menn i barnehagen fortsatt er lav, og til at regjeringen framhever at innsatsen for å rekruttere flere menn må opprettholdes.

I så måte vil nok noen også stusse ved meldingens antakelse om at veksten i antallet menn i barnehage ikke nødvendigvis trenger ytterligere stimulans – eller som det heter på side 17: “Det er grunn til å tro at dette er en trend som kan forsterke seg selv.”

Menn i Barnehage – Asker

Asker kommune har flere mål med konferansen, blant annet ønsker de å få et bedre innblikk i internasjonal forskning, høste erfaringer og inspirasjon fra ulike land og oppfordre til økt fokus på rekruttering av menn til barnehager.

Meld deg på konferansen på hjemmesiden http://meninchildcare.no/

På denne siden finner du likestillingsmeldingen (Meld. St. 7 (2015–2016)
Likestilling i praksis — Like muligheter for kvinner og menn): https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20152016/id2456562/

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon