fbpx
Print Friendly version of featured image

Rapportlansering: Eldre menn utsatt for vold i nære relasjoner

Sted:

https://fb.me/e/1XS2thG83

Dette arrangementet er gjennomført.

9. februar 2021

09:00 - 10:00

Google Calendar iCal

Gjennom høsten i fjor har vi i Reform jobbet med å kartlegge situasjonen for voldsutsatte hjemmeboende menn over 60 år, gjennom prosjektet “Under radaren. Et bedret tilbud til voldsutsatte eldre menn”. Vi har intervjuet menn som lever med vold fra mennesker i sine nære relasjoner, og vi har intervjuet «hjelpere», slik som ledere i hjemmesykepleien og i noen av kommunene som ar implementert Tryggest-programmet.

Dette har vi gjort for å undersøke hva slags vold eldre menn kan oppleve, og hva slags oppfølging og tiltak som settes i gang fra hjelpernes side. Det har vært et veldig opplysende, spennende og ikke minst utfordrende prosjekt, spesielt har vi jobbet mye med rekruttering av voldsutsatte eldre menn.

Målsetningen har vært å bidra til å gi eldre mannlige voldsutsatte et bedre tilpasset tilbud, som oppleves mer tilgjengelig for dem som gruppe, gjennom kompetanseheving og bevisstgjøring av ansatte i eldreomsorgen og innenfor øvrig hjelpeapparat.

Gjennom denne rapportlanseringen vil vi diskutere funnene våre, utfordringene vi møtte på i prosjektet og anbefalinger vi har til hjelpeapparatet som møter menn som kan være utsatt for vold i nære relasjoner.

Astrid Sandmoe fra Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress vil også ha et innlegg om sin kvantitative forskning om eldre personer som lever med vold.

Arrangementet passer for alle som jobber med eldre personer, og andre som kan være interessert i temaet.

Prosjektet er støttet av Konfliktrådet.

Følg sendingen her: https://fb.me/e/1XS2thG83

Vel møtt!

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon