fbpx

Menn til berikelse eller besvær? Å rekruttere og beholde menn i barnehagen

Konferanse

Arrangeres av:

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH)

Sted:

Scandic Hell Hotell, Stjørdal

Dette arrangementet er gjennomført.

16. november 2017

09:00 - 16:00

Google Calendar iCal

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) inviterer til nasjonal konferanse med søkelys på rekruttering av ansatte til barnehagen, kjønnsdelt arbeidsmarked og innovasjon.

Målgruppe

Ansatte i barnehage og SFO, fylke- og kommunerådgivere innen barnehage- og barnevernsektoren, ansatte ved høgskoler/universitet som utdanner barnehagelærere og ansatte i videregående skoler som utdanner barne- og ungdomsarbeidere.

Det trengs både kvinner og menn i norske barnehager. Målet om 20 prosent menn blant de ansatte er ikke nådd og prosentfordelingen har stagnert på 9 prosent. Hvorfor søker ikke menn seg jobb i barnehagen, og hvordan rekrutteres og beholdes de? Hvordan oppnås 50 prosent menn i barnehagen? Er det ønskelig, og i tilfelle hvorfor?

Mange ulike tiltak er gjennomført for å rekruttere menn til yrket og utdanningen. Flere kommuner innfører tiltaket Lekeressurs/Barnehagekompis. Tiltaket gir ungdomsskolegutter erfaringer med barnehagen som arbeidsplass gjennom hospitering. På sikt vil en at flere gutter velger denne utdannings- og yrkesveien. En gruppe forskere har sammen med barnehager som gjennomfører tiltaket, sett nærmere på tiltakets intensjon, betydning og rekruttering som innovasjon.

Konferansen formidler ny kunnskap om temaet.

Konferansen fokuserer på menns tilstedeværelse i barnehagen, hva som fremmer og hemmer menns bidrag og ønsket om å arbeide med de yngste barna. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og mistanker om overgrep i barnehagen settes på dagsordenen. Gode eksempler og strategier for å rekruttere og beholde en mangfoldig personalgruppe blir trukket fram.

Konferansens tema og innhold er overførbar til andre sektorer med manglende kjønnsbalanse.

Konferansen er et samarbeid mellom Østlandsforskning, Likestillingssenteret, Fylkesmannen i Oppland, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og DMMH.

Program, påmelding og ytterligere informasjon

Se programmet for informasjon om påmelding til poster-presentasjon.

Konferansen varer fra den 16.11 – 17.11.17.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon