fbpx
Print Friendly version of featured image

Mangfoldige mannfolk

Konferanse

Arrangeres av:

Reform – ressurssenter for menn

Sted:

Trygve Lies Plass 1 Oslo, Oslo 1051

Dette arrangementet er gjennomført.

17. september 2016

12:00 - 14:00

Google Calendar iCal
Flickr / DryHundredFear

Hvorfor er aktivitetstilbudene så forskjellige for kvinner og menn med minoritetsbakgrunn? Foto: Flickr / DryHundredFear

Lørdag 17. september arrangerer Reform nettverkskonferansen “Mangfoldige mannfolk” på Furuset bibliotek i Groruddalen i Oslo. Målet er å samle frivillige og ideelle aktører som deler et engasjement for innvandrermenn og gutters situasjon.

– Konferansen er et første steg mot å forbedre aktivitetstilbudet for innvandrermenn og innvandrergutter, med sikte på økt samfunnsdeltakelse og integrering, sier prosjektleder i Reform, Daniel Paul Getz.

Målet med konferansen, som vil være gratis, er å bygge et nettverk mellom ulike frivillige og ideelle aktører som deler et engasjement for innvandrermenn og gutters situasjon.

Merkbare kjønnsbaserte forskjeller

Getz legger vekt på at det i dag er merkbare mangler i aktivitetstilbudet for gutter og menn med innvandrer- og flyktningebakgrunn.

– Dette ser særlig ut til å gjelde det kompetansehevende tilbudet. Mens jenter og kvinner med innvandrerbakgrunn har flere særskilte tilbud, som Stella Røde Kors kvinnesenter og MiRA- Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn, finnes det ikke noe tilsvarende tilbud for gutter og menn, sier han.

Hinder for samfunnsdeltakelse

– Dette er en påfallende forskjell, når vi vet at gutter og menn utgjør hoveddelen av flyktninger og asylsøkere til Norge, slår Getz fast.

Han mener manglene på særskilte tilbud for gutter og menn med innvandrer- og flyktningebakgrunn er et hinder for samfunnsdeltakelse og integrering.

– Behovet for flere positive tiltak mot denne gruppen har blant annet blitt påpekt av enheter innen Oslo kommune, Nav og frivillig sektor.

Programmet i støpeskjeen

Det arbeides nå med å sette sammen et program for konferansen. Det foreløpige programmet ser slik ut:

12.00: Uformell mingling og lett bevertning.

12.10: Velkommen ved Daniel Getz, Reform.

12.15: Josef Yohannes – forfatteren bak tegneserien «The Urban Legend»

13.00: Prosjektet «Neven» – Kirkens Bymisjon

13.15: Bydel Gamle Oslos satsing mot nyankomne flyktninger

13.30: Gruppearbeid rundt følgende spørsmål:

  • Hvilke aktivitets- og kompetansehevende tilbud mangler for innvandrer- og flyktningemenn og gutter i Oslo?
  • Hvordan kan vi jobbe sammen for å utvikle slike tilbud? Hva trenger vi fra offentlige myndigheter, og hva kan vi gjøre selv?

14.15 – 14.30: Presentasjon av gruppearbeid, plenumsdiskusjon og oppsummeringer.

Vel møtt!

Påmelding: registrering@reform.no

Reform gjennomfører konferansen med støtte fra Enhet for mangfold og integrering (EMI) i Oslo kommune, og søker nå samarbeid med aktuelle instanser og aktører.

Hvis du vil ha kontakt med prosjektet, send en mail til Daniel eller ring Reform på 22 34 09 50.

Logo OXLO en by for alle, svart

Les også disse artiklene

Ferskvareseminar: Gutter og kroppsbildeforstyrrelser

FerskvareseminarStrømmet arrangement

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon