fbpx
Print Friendly version of featured image

Hvordan kan bedrifter tilrettelegge for menns omsorgsoppgaver?

Frokostseminar

Arrangeres av:

Reform - ressurssenter for menn, NHO, Likestilt arbeidsliv, #HunSpanderer og Likestillings- og diskrimineringsombudet

Sted:

Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27

Dette arrangementet er gjennomført.

16. oktober 2019

08:00 - 10:00

Google Calendar iCal
Det er store samfunnsmessige gevinster knyttet til at menn tar en større del av omsorgsarbeidet i familiene. Barn får bedre kontakt med sine fedre. Ikke minst vil det føre til høyere kvinnelig deltakelse på alle nivåer i arbeidslivet. Hvordan kan arbeidsplassene bidra til at flere menn tar omsorgsansvar?
På en del arbeidsplasser i Norge har menn mindre muligheter til å ta omsorgsoppgaver. Disse blir i stedet overlatt til kvinner. Dette vil kunne være til hinder for kvinners yrkeskarrièrer, og for menns familieliv.
På seminaret vil statssekretær Guro Angell Gimse i Arbeids- og sosialdepartementet (Norge) innlede. Reform vil informere om prosjektet «Men in Care», og likestillingsombud Hanne Bjurstrøm og representanter for #HunSpanderer vil holde innlegg. Bedriften Agder Energi vil presentere sitt arbeid for likestilling og tilrettelegging i egen virksomhet. Det blir også tid til spørsmål og diskusjon.
Dette vil du få ut av seminaret:
  • Høre mer om prosjektet «Men in Care»: Hvordan kan arbeidsplassen fremme menns omsorg?
  • Delta i erfaringsutveksling om arbeid-familie-balanse
  • Lære om gode eksempler på likestilte arbeidsplasser

Seminaret er startskuddet for «Men in Care», et treåring EU-prosjekt der norske virksomheter blir kartlagt. I neste omgang vil gode eksempler, tiltak for forbedring, og opplæring tilbudt et utvalg norske virksomheter (vederlagsfritt). Prosjektet foregår parallelt i seks europeiske land: Island, Polen, Norge, Tyskland, Slovenia, Spania og Østerrike. I Norge gjennomføres prosjektet av Reform – ressurssenter for menn, der, Likestilt Arbeidsliv, LDO og #HunSpanderer er partnere.

 

> Les mer om EU-prosjektet  Men in Care

 

Arrangementet er gratis og åpent for alle. OBS! Begrenset med plasser!

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon