fbpx
Print Friendly version of featured image

Ferskvareseminar: «Vi voldtar og drikker og har det fett»

Seminar

Sted:

Reform - ressurssenter for menn, Akersgata 16, Oslo

Dette arrangementet er gjennomført.

28. november 2017

15:00 - 16:00

Google Calendar iCal

Populærkulturer, enten det er russefeiring eller mannlige pop-ikoner, tenderer mot å opphøye maskulinitetsidealer som seksualiserer og krenker kvinner. Hvorfor er det sånn?

Hvordan skal vi forstå kvinneundertrykkende uttrykk i populærkulturen og konsumet av disse uttrykkene? På ferskvareseminaret vil vi diskutere dette, med utgangspunkt i arbeider med to vidt forskjellige perspektiver.

Kai Arne Hansen har en doktorgrad i musikkvitenskap, med spesialisering i kritiske perspektiver på populærmusikk og kjønn. Han vil snakke om hvordan vi kan forstå artister som The Weeknd og Zayn Malik, tidligere i boy bandet One Direction, og deres konstruksjon av maskuliniteter der virkemidler som kvinnenedverdigende musikktekster, estetisering av vold og andre sjokkeffekter inngår.

Hansen er ansatt ved Institutt for Musikkvitenskap, Universitetet i Oslo, hvor han arbeider med forskning og undervisning relatert til populærmusikk og identitet. I september i år forsvarte han doktorgraden Fashioning Pop Personae: Gender, Personal Narrativity, and Converging Media in 21st Century Pop Music.

I arbeidet inngår blant annet en behandling av artisten Sia sin selvanonymisering som ses i sammenheng med en framstilling av sårbarhet. Et annet arbeid som inngår er nettopp om Zayn Maliks utforming av en post-boy-band-maskulinitet.

Stein Malmo har nylig fullført sin mastergrad ved Institutt for Pedagogikk ved Universitetet i Oslo, og har i den forbindelse skrevet masteroppgaven Russefeiring og risiko. En kvantitativ studie. Han vil snakke om risiko for uønskede seksuelle opplevelser i russetiden, spesielt i sammenheng med tekster i russelåter som omtaler jenter på seksuelt krenkende måter.

Et eksempel på en provokativ linje som Malmo nevner i sin oppgave er fra russebussen The Falcon i 2013: «Vi voldtar og drikker og har det fett».

Malmo har i masterarbeidet sitt gjennomført en spørreundersøkelse om forventninger til og erfaringer med russefeiring blant andre- og tredjeklassinger ved tre videregående skoler i Østlandsområdet. Med utgangspunkt i resultatene fra undersøkelsen diskuterer han i oppgaven noen risikomomenter knyttet til russetiden: rusbruk, utenforskap, svakere skoleprestasjoner og uønskede seksuelle opplevelser.

Les Malmos oppgave: https://www.duo.uio.no/handle/10852/58397

Les også disse artiklene

Hvorfor menn trenger likestilling

Debatt

Stopp kjærestevolden

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon