fbpx
Print Friendly version of featured image

Ferskvareseminar: «Vi voldtar og drikker og har det fett»

Seminar

Sted:

Reform - ressurssenter for menn, Akersgata 16, Oslo

Dette arrangementet er gjennomført.

28. november 2017

15:00 - 16:00

Google Calendar iCal

Populærkulturer, enten det er russefeiring eller mannlige pop-ikoner, tenderer mot å opphøye maskulinitetsidealer som seksualiserer og krenker kvinner. Hvorfor er det sånn?

Hvordan skal vi forstå kvinneundertrykkende uttrykk i populærkulturen og konsumet av disse uttrykkene? På ferskvareseminaret vil vi diskutere dette, med utgangspunkt i arbeider med to vidt forskjellige perspektiver.

Kai Arne Hansen har en doktorgrad i musikkvitenskap, med spesialisering i kritiske perspektiver på populærmusikk og kjønn. Han vil snakke om hvordan vi kan forstå artister som The Weeknd og Zayn Malik, tidligere i boy bandet One Direction, og deres konstruksjon av maskuliniteter der virkemidler som kvinnenedverdigende musikktekster, estetisering av vold og andre sjokkeffekter inngår.

Hansen er ansatt ved Institutt for Musikkvitenskap, Universitetet i Oslo, hvor han arbeider med forskning og undervisning relatert til populærmusikk og identitet. I september i år forsvarte han doktorgraden Fashioning Pop Personae: Gender, Personal Narrativity, and Converging Media in 21st Century Pop Music.

I arbeidet inngår blant annet en behandling av artisten Sia sin selvanonymisering som ses i sammenheng med en framstilling av sårbarhet. Et annet arbeid som inngår er nettopp om Zayn Maliks utforming av en post-boy-band-maskulinitet.

Stein Malmo har nylig fullført sin mastergrad ved Institutt for Pedagogikk ved Universitetet i Oslo, og har i den forbindelse skrevet masteroppgaven Russefeiring og risiko. En kvantitativ studie. Han vil snakke om risiko for uønskede seksuelle opplevelser i russetiden, spesielt i sammenheng med tekster i russelåter som omtaler jenter på seksuelt krenkende måter.

Et eksempel på en provokativ linje som Malmo nevner i sin oppgave er fra russebussen The Falcon i 2013: «Vi voldtar og drikker og har det fett».

Malmo har i masterarbeidet sitt gjennomført en spørreundersøkelse om forventninger til og erfaringer med russefeiring blant andre- og tredjeklassinger ved tre videregående skoler i Østlandsområdet. Med utgangspunkt i resultatene fra undersøkelsen diskuterer han i oppgaven noen risikomomenter knyttet til russetiden: rusbruk, utenforskap, svakere skoleprestasjoner og uønskede seksuelle opplevelser.

Les Malmos oppgave: https://www.duo.uio.no/handle/10852/58397

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon