fbpx
Print Friendly version of featured image

Ferskvareseminar: Menn utsatt for vold i nære relasjoner

FerskvareseminarStrømmet arrangement

Sted:

Arrangementet strømmes på Reforms facebook-sider. Følg link nederst på denne siden for å delta

Dette arrangementet er gjennomført.

24. februar 2021

15:00 - 16:00

Google Calendar iCal

Menn og kvinner utsettes like ofte for partnervold når det gjelder «mildere» former som kontroll, manipulasjon, økonomisk vold, materiell vold og latent vold. Likevel er det slik at vi ofte ser på partnervold som noe som kun rammer kvinner. Hvordan påvirker dette politiets forestillinger av partnervold? Og hvordan påvirker kjønnsstereotypiene voldserfaringene til minoritetsmenn utsatt for vold i nære relasjoner? Dette skal vi undersøke nærmere i årets første ferskvareseminar hos Reform.

Med oss for å belyse dette har vi Miriam Abel Hansen, som skal presentere funn fra sin masteroppgave Politipatruljens møte med vold i nære relasjoner i et kjønnsperspektiv. Forestillinger, erfaringer og utfordringer. Her har hun undersøkt politibetjenters forestillinger om vold i nære relasjoner, gjerningspersoner og ofre, hvordan kjønn er relevant i forestillingene, og hvordan disse kommer til uttrykk i utfordringene informantene møter på.

Renater Iversen og Berit Næss fra Romerike Krisesenter vil fortelle om sitt arbeid med masteroppgaven “Det var som en flytur med konstant turbulens” En kvalitativ studie om minoritetsmenn utsatt for vold i nære relasjoner. Oppgaven omhandler minoritetsmenn utsatt for vold fra en kvinnelig partner. Her har de undersøkt hva slags voldserfaringer disse mennene sitter på, og hvordan de opplever sammenhengen mellom volden de har vært utsatt for og helsekonsekvensene av dette.

Påmelding: Arrangementet er gratis, og åpent for alle. På grunn av smittevernhensyn vil arrangementet være digitalt, og strømmes på Facebook. Det vil også kunne ses i opptak i etterkant.

> Klikk her for å delta på vårt digitale ferskvareseminar

Velkommen til ferskvareseminar!

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon