fbpx
Print Friendly version of featured image

Ferskvareseminar: kjønnsdiskriminering i det offentlige tjenestetilbudet til personer med funksjonshemming

FerskvareseminarStrømmet arrangement

Sted:

Arrangementet strømmes på Reforms facebook-sider. Følg link nederst på denne siden for å delta

Dette arrangementet er gjennomført.

13. april 2021

15:00 - 16:00

Google Calendar iCal

Personer med funksjonsvariasjoner har krav på tilrettelegging, hjelpemidler og assistanse for å kunne delta på lik linje med alle andre borgere i vårt samfunn. Flere nye studier viser at mange offentlige tjenester til denne gruppen styres av saksbehandleres ubevisste normer og forventninger knyttet til den funksjonshemmedes kjønn, i stedet for personens faktiske behov.

I dette ferskvareseminaret vil først seniorrådgiver Annette Solberg fra Likestillingssenteret presentere undersøkelsen «Kjønnsdelte hjelpemidler». Deretter vil førsteamanuensis Sølvi Marie Risøy ved Høgskulen på Vestlandet gi oss innblikk i sin studie «Blinde som ikke blir sett: Synshemmedes møte med Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)».

Påmelding: Arrangementet er gratis, og åpent for alle. På grunn av smittevernhensyn vil arrangementet være digitalt, og strømmes på Facebook. Det vil også kunne ses i opptak i etterkant.

> Klikk her for å delta på vårt digitale ferskvareseminar

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon