fbpx
Print Friendly version of featured image

Ferskvareseminar: involvering av fedre og fars betydning for barns psykiske og fysiske helse

FerskvareseminarStrømmet arrangement

Sted:

Arrangementet strømmes på Reforms facebook-sider. Følg lenke nederst på denne siden for å delta

Dette arrangementet er gjennomført.

15. juni 2021

15:00 - 16:00

Google Calendar iCal

Fedre opplever ofte å ikke bli prioritert i barnevernets kontakt med familiene, og ikke inkludert i løsningene som diskuteres, dette til tross for at positivt engasjement fra far har betydning for barns kognitive og emosjonelle utvikling, inkludert deres sosiale kompetanse. Barn som kommer i kontakt med barnevernet er en særlig sårbar gruppe, og det kan ha negative helsekonsekvenser for dem på både kort og lang sikt at fedrene utelukkes fra å være en positiv ressurs.

På dette ferskvareseminaret vil vi få lære mer om disse temaene. Svanhild Vik, seniorrådgiver i Barne-, ungdoms- og Familiedirektoratet, vil presentere funn fra masteroppgaven Involvering av fedre i barnevernet. Med aksjonsforskning som utviklingsstrategi (medforfatter Hege Holltrø). Vi vil også få besøk av professor emeritus Eivind Meland, som skal fortelle oss mer om forskningsartikkelen Divorce and conversational difficulties with parents: Impact on adolescent health and self-esteem, hvor det kommer fram hvor viktig kontakt med far er for barnas helse, og hvordan lite fortrolighet med far etter skilsmisse kan påvirke helsen til barn negativt.

Påmelding: Arrangementet er gratis, og åpent for alle. På grunn av smittevernhensyn vil arrangementet være digitalt, og strømmes på Facebook. Det vil også kunne ses i opptak i etterkant.

> Klikk her for å delta på vårt digitale ferskvareseminar

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon