fbpx
Print Friendly version of featured image

Dołącz do nas! Spotkanie integracyjne dla Polaków w Norwegii

ForedragSeminarStrømmet arrangement

Arrangeres av:

Reform - centrum pomocy dla m??czyzn

Sted:

Facebook / Zoom

Dette arrangementet er gjennomført.

29. oktober 2020

18:00 - 20:00

Google Calendar iCal

Witamy na spotkaniu integracyjnym organizowane przez Reform – centrum pomocy dla m??czyzn i Caritas Norwegia. Zdrowie, prawa w ?yciu zawodowym i bycie g?ow? rodziny w Norwegii. S? to g?ówne elementy kursu. Tutaj zdob?dziesz wiedz? o tym, jakie prawa i mo?liwo?ci masz w Norwegii. Poruszymy kwestie zwi?zane ze znajomo?ci? prawa pracy, prawa zdrowotnego, równo?ci i dyskryminacji oraz bycia ojcem i g?ow? rodziny w Norwegii. Dzi?ki temu, jako pracuj?cy imigranci w Norwegii, b?dziecie mogli czynnie uczestniczy? w ?yciu spo?ecznym.

Program:

  • Integracja, praca i zdrowie
  • Równo?? p?ci i dyskryminacja w ?yciu zawodowym
  • Bycie ojcem i g?ow? rodziny w Norwegii

Udzia? jest darmowy. Spotkania integracyjne b?d? si? odbywa? w formie elektronicznej na darmowej platformie Zoom. Tutaj b?dziesz mia? okazj? zadawa? pytania i przekaza? swoje uwagi. Naci?nij przycisk Skal, aby do??czy?! Wy?lij nam wiadomo?? na Facebooku, aby otrzyma? has?o i dane logowania, aby wej?? na spotkanie. Zapraszamy!

> Zobacz aran?acj? na Facebooku
> Klawisz zasilania na Zoom

_________________________________________

BLI MED! Integreringsmøte for polske menn i Norge

Velkommen til integreringsmøte i regi av Reform – Ressurssenter for menn og Caritas Norge. Helse, rettigheter i arbeidslivet og det og være familiemann i Norge. Dette er hovedelementene i kurset. Her vil du få kunnskap om hvilke rettigheter og muligheter du har i Norge. Dette innebærer kunnskap om dine rettigheter som arbeidstaker, helserettigheter, likestilling og diskriminering, og det å være far og familiemann i Norge. Dette vil sette deg, som arbeidsinnvandrere i Norge, i bedre stand til å ta del i storsamfunnet.

Program:

  • Integrering, arbeid og helse
  • Likestilling og diskriminering i arbeidslivet
  • Ã… være familiemann og far i Norge Det er gratis Ã¥ delta.

Integreringsmøtene vil foregå digitalt på den kostnadsfrie programplattformen Zoom.

Her vil du ha mulighet til å stille spørsmål og komme med innspill. Trykk på knappen Skal for å bli med!

Send oss en melding på Facebook for å motta passordet ditt og påloggingsinformasjonen for å delta i møtet.

Velkommen!

> Se arrangementet på Facebook
> Strømmenøkkel på Zoom

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon