fbpx

Anbefalte ressurser ved foreldretvist

Farsrollen har endret seg drastisk de siste årene, og de aller fleste fedre ønsker i dag å være til stede for sine barn. Dessverre er det ikke slik at alle fedre får muligheten til å ha denne kontakten. Uansett hva bakgrunnen for dette er, ønsker vi i Reform å støtte fedre og barn som forhindres samvær. Nærhet mellom far og barn er viktig for alle parter.

Under har vi samlet noen ressurser du som far kan benytte deg av, dersom du opplever å miste kontakten med barna dine.

 

LDO

Familievernkontorer

Barnevernet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Ombudet gir råd og veiledning om du opplever å bli diskriminert i foreldretvistsaker. Tjenestene de tilbyr er gratis, uforpliktende og du kan være anonym.

Les mer

Familievernkontorer

Familievernet er en nasjonal tjeneste som skal hjelpe deg å finne fram til gode løsninger for hele familien. Familievernkontorer finner du over hele landet. Tilbudet er gratis.

Les mer

Barnevernet

Hos barnevernet kan du som far få råd og veiledning i forbindelse med samlivsbrudd. Har du behov for hjelp eller støtte for å ivareta dine barns omsorgsbehov, kan barnevernet bistå deg. 

Les mer

Gratis rettshjelp

Advokatvakten

Fri rettshjelp

Gratis rettshjelp

Gratis rettshjelp er en tjeneste levert av de fire studentrettshjelpstiltakene som tilbyr gratis rettshjelp i Norge (i Nord-Norge, Oslo og Bergen)

Les mer

Advokatvakten

Advokatvakten tilbyr opptil 30 minutters advokathjelp. De kan avklare om du bør gå videre med din sak, og hvordan du eventuelt bør gjøre det. Det er er gratis tilbud som du finner flere steder i landet. 

Les mer

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er hjemlet i rettshjelploven. Har man ikke selv midler til nødvendig juridisk bistand, kan man søke om fri rettshjelp. Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. 

Les mer

Er du mann, og trenger noen å snakke med? Snakk med en likeperson i Reforms hjelpelinje, Mannstelefonen. Telefonen er betjent alle hverdager fra 17 til 20. Vi tilbyr ikke juridisk rådgivning, men her kan du snakke med frivillige voksne som har lang erfaring i å snakke med folk som er i vanskelige livssituasjoner. Trykk på knappen for å lese mer.

Mannstelefonen

Close Menu Icon