Enesamtaler

EnesamtalerReform tilbyr enesamtaler for menn som ønsker noen å snakke med. 

Hvis du ønsker hjelp ta kontakt med oss på samtale@reform.no eller 22 34 09 50.

Mange menn opplever livssituasjoner eller kriser som kan være vanskelig å takle.

Disse situasjonene kan medføre praktiske og følelsemessige problemer som kan synes uløselige.

Terapeutene tar i mot samtaler knyttet til temaer som:

  • Samlivsspørsmål
  • Samlivsbrudd
  • Sinnemestring
  • Menn utsatt for vold
  • Ensomhet
  • Sorg
  • Rus

Innholdet i samtalene er å kartlegge, bearbeide og bistå den enkelte mann i å finne løsninger.

Tjenesten ivaretas av Reforms terapeuter og innebærer en egenandel.

For øvrig henviser vi til Mannstelefonen tel. 22340960 hverdager mellom kl.17 og 20.

 


Eksterne tilbud

ADAM – et tilbud til menn
ADAM er et kirkelig kontakt- og hjelpetilbud til menn som har blitt utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten eller senere i livet.

Dixi ressurssenter
Dixi har tilbud om grupper og individuelle samtaler til voldtatte menn.

Dopingtelefonen
Informasjonstjeneste for alle som har spørsmål om doping

Institutt for klinisk sexologi og terapi
Norges største sexologiske klinikk

Norsk forening for pengespillproblematikk
Spilleavhengighet – hvor i Norge kan man søke behandling.

Støttesenter mot Incest Oslo

Arrangerer åpen gruppe for incestutsatte menn over 18 år. Har også åpent hus.

Se også oversikt over krise- og rådgivningstelefoner