Vårt arbeid

Prosjektsamarbeid

Reform deltar og har deltatt aktivt i flere ulike prosjekter. Prosjektene er både nasjonale og internasjonale og Reform deltar både som prosjektleder og som partner. Dette er prosjekter som både jobber med utvikling, systematisering og formidling av kunnskap, og prosjekter som er rettet mot menn i ulike livssituasjoner.

Reform er stadig på jakt etter nye, gode prosjekter – ta kontakt dersom du ønsker Reform som prosjektpartner i ditt prosjekt!