fbpx
Print Friendly version of featured image

25. november: Stor konferanse om avvergeplikten

Visste du at loven pålegger oss alle å si fra når vi finner det sikkert eller mest sannsynlig at grove straffbare forhold vil finne sted? I år setter alliansen Rød knapp – Stopp vold mot kvinner avvergeplikten på dagsordenen i Ingeniørenes Hus i Oslo.

Det er hevet over tvil at flere drap og familietragedier i Norge kunne vært unngått dersom noen rundt disse hendelsene hadde meldt fra.

Mange som kunne ha grepet inn gjør det ikke, av ulike grunner. Men Straffelovens § 196 gjør det klart at enhver har et slikt ansvar. Ikke bare offentlige instanser, men også enkeltpersoner.

På FNs dag til bekjempelse av kvinner diskuteres avvergeplikten på en stor konferanse i regi av alliansen Rød knapp – Stopp vold mot kvinner. Rettsbestemmelsen vurderes fra en rekke ulike vinkler – inkludert fra synspunktet til en kvinne som selv har vært overgrepsutsatt.

Kjernespørsmålet som stilles er: fungerer loven?

Konferansen avholdes i Ingeniørenes Hus i Oslo, og er gratis. Det serveres lunsj.

Programmet for konferansen kan lastes ned her

Se også Facebook

Alliansen Rød knapp – Stopp vold mot kvinner består av Norske Kvinners Sanitetsforening, Den norske kirke, Islamsk råd Norge, Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), Krisesentersekretariatet, Hovedorganisasjonen Virke, bistandsorganisasjoenn Digni og Reform – ressurssenter for menn.

Arrangementet er støttet av Justis- og beredskapsdepartementet.

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, med lang erfaring fra helsevesenet og med samfunnsspørsmål. Som sakprosaforfatter har han blant annet utgitt "Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling" (Dinamo, 2022). Are sitter i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon