fbpx
Print Friendly version of featured image

Spennende møte og workshop om vellykket svensk kampanje mot voldtekt

Mandag 23. mai inviterer MenEngage-alliansen i Norge, der Reform inngår, til et åpent møte med aktivistene bak den svært velykkete FATTA-kampanjen i Sverige. Bli med i en åpen samtale om hva som trengs å gjøres for å oppnå målet om er samfunn fritt for seksuell vold!

FATTA og FATTA MAN er to svenske kampanjer som arbeider mot seksuell vold. Kampanjene ble startet etter noen grove voldtektssaker som rystet vårt naboland, og der menn og kvinner ønsket å markere avstand til overgriperne.

FATTA er blitt en stor suksess i Sverige. Det er ingen grunn til at ikke det samme bør skje i Norge.

Nå gjør det norske MenEngage-initiativet det mulig for oss å lære om og av svenskenes gode anti-voldsprosjekt.

Det skjer på et åpent og gratis møte på Litteraturhuset i Oslo – mandag 23. mai fra kl 12 til 13.

Vis din interesse for arrangementet på Facebook!

Til møtet har invitert to av de sentrale personene bak kampanjene – Anna Thomasson og Svante Tidholm.

De svenske aktivistene vil fortelle om sitt arbeid og hva de har fått til.Hvilken betydning har FATTA og FATTA MAN hatt for kampen mot seksualisert vold i Sverige?

For de som ønsker å gjøre noe selv, avholdes det en workshop rett i etterkant av møtet.

Fra kl 13 til 15 kan du bli med i en samtale med de svenske aktivistene om hvordan et norsk FATTA-initiativ kan og bør se ut – og hvordan det kan organiseres.

Arrangementet foregår i sal Nedjma i Litteraturhuset.

Litt mer om FATTA og FATTA MAN:

Kampanjene tar utgangspunkt i at den seksuelle volden ma? angripes på mange måter, fra barnehagen til rettsapparatet. Hensikten er å vise at det er nødvendig med en forbedring i lovverket og å endre synet på normer knyttet til maskulinitet, sex og samtykke.

For å nå så bredt ut som mulig benytter kampanjene seg av kultur og politikk som verktøy. De arrangerer klubber, panelsamtaler, demonstrasjoner, de skriver debattartikler, lager smykker og klær, de treffer politikere og andre mennesker med makt, holder forelesninger og taler, samler aktivister og mye annet.

Kombinasjonen av kultur og politikk har gjort det enkelt for folk i Sverige å engasjere seg i arbeidet. Dette har gitt mange en politisk stemme i debatten, og det har bidratt til å senke terskelen til beslutningstakere.

Hva er det norske MenEngage-inititiativet?

MenEngage er en verdensomspennede allianse av organisasjoner som har som mål å engasjere menn i likestillingsarbeidet. Nylig ble et norsk initiativ lansert. Initiativet ønsker å samle organisasjoner i det norske samfunnet, og bak invitasjonen til dette dette første møtet står, ved siden av Reform, Redd Barna, Care, AUF, Røde Kors og Jurk – juridisk rådgiving for kvinner.

Ønsker din organisasjon å slutte seg til MenEngage? Skriv til oss i Reform!

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, med lang erfaring fra helsevesenet og med samfunnsspørsmål. Som sakprosaforfatter har han blant annet utgitt "Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling" (Dinamo, 2022). Are sitter i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon