Mannsdagen 2015: Bryr vi oss ikke når gutter utsettes for kroppspress?

Gutt i speil

Gutter utsettes for et langt større press om å oppnå perfekte kropper enn tidligere. Foto: Ung.no

Fokuset på den perfekte kroppen får alvorlige konsekvenser også for gutter. Oppmerksomheten rundt problemet er likevel langt mindre enn når det gjelder jenter. I dag markerte Reform den internasjonale Mannsdagen med et åpent og svært godt besøkt seminar med tittelen «Usynlig – og betydningsløst?». 

Vold mot kvinner – et spørsmål om likestilling?

vold-mot-kvinner

Reform mener likestilling er umulig i et forhold der det finnes vold. Foto: Imagebazaar.net

Dette spørsmålet ønsker Stopp vold mot kvinner-alliansen å få svaret på. Det skjer på en stor konferanse i Litteraturhuset i Oslo 25. november, der fagfolk, aktivister og forskere møter likestillingsminister Solveig Horne.

Movember oppfordrer: Hvis du merker noe, gjør noe!

Foto: http://mochadad.com/

Det kryper fram en rekke mer eller mindre elegante barter på norske menn for tiden – en flott markering av betydningen av bedret mannshelse! Foto: http://mochadad.com/

Rundt om i landet skjer det noe rundt munnpartiet til mange menn for tiden. Ser du nøye etter, er det tydelig at Movember er i gang igjen!

Stopp kjærestevolden i Bulgaria

Bulgaria

Fra Reforms workshop i den bulgarske byen Veliko Tarnovo.

Prosjektet Stopp kjærestevolden har nylig vært i Bulgaria og holdt workshop for 40 unge gutter mellom 16 og 18 år. – Det er mye sammenfall mellom ungdoms situasjon i Bulgaria og erfaringene fra møter med ungdom i Norge, sier prosjektmedarbeider Daniel Paul Getz.

Ledige plasser på Reforms samlivskurs for fedre

samlivskurs

Det kan være vanskelig å få menn til å snakke om følelser. I høst forsøker Reform ut et eget kurs for fedre med samlivsproblemer.

Sliter du i samlivet? Syns du tradisjonelle samlivskurs virker lite tilpasset deg som mann? Mandag 9. november starter Reforms samlivskurs for menn med barn. Meld deg på!