Fagseminar: Erfaringer med kunder i prostitusjon

8969970430_8f9f4531c8_o-255x191

Reform oppsummerer arbeidet med kunder i prostitusjon så langt, og inviterer til fagseminar.

Sett av torsdag 4. desember. Da inviterer Reform til statusrapport for og debatt om arbeidet med kunder i prostitusjon i Norge. Vi ser også på politiets rolle, og hva som bør skje videre.

Mannsdagen 19. november: Minoritetsmann – likestilt?

Minkonf

Hvordan blir minoritetsmenns likestillingsutfordringer møtt av det offisielle Norge? Dette er blant spørsmålene Reform tar tak i på den internasjonale Mannsdagen 2014.

Har menn med minoritetsbakgrunn noen rolle i arbeidet for likestilling mellom kjønnene? Har de selv likestillingsutfordringer – eller representerer mennene først og fremst et likestillingsproblem for minoritetskvinner?

Ny kunnskap om mødres vold mot barn

Foto: Flickr / Nick Kenrick

Denne uka kom rapporten Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold… En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn. Reform gir forskerne Anja Emilie Kruse og Solveig Bergman honnør for å ha gitt oss ny kunnskap om mødres vold. Dette er særlig viktig for barna som er utsatt.

Månedens mann: Anders Anundsen

Anders Anundsen

Anders Anundsen sier fra på vegne av voldsutsatte barn, nettopp slik en ekte mann skal. Foto: Stortinget

I oktober har vi latt oss inspirere av justisminister Anders Anundsen (Frp), og hans tydelige stemme til forsvar for voldsutsatte barn. Måtte det bare være starten!

Massiv motstand mot uthuling av fedrekvoten

Fedrekvoten er det enkeltstående likestillingspolitiske grepet som har endret Norge mest de siste tiårene. Forslaget om unntaksbestemmelser undergraver ordningen og må trekkes, mener Reform.

Samtlige organisasjoner av betydning som har uttalt seg ber regjeringen trekke sitt forslag om nye unntaksbestemmelser. Reform tror dette vil bli lyttet til, og oppfordrer til at fedrekvoten sikres som en vesentlig institusjon for likestillingen i Norge.