Ferskvareseminar om gutter, menn og likestilling

Tirsdag 16. februar er ett av temaene hvordan nylig avdøde David Bowie har påvirket våre holdninger til kjønnsoverskridelser. Vi ser også på hva som fører til at mobbing mellom gutter blir oversett. Velkommen til Reform!

Reform lanserer nettstedet aktivtfarskap.no

Pappapermen er kanskje den viktigste tiden i livet ditt - og i barnet ditt sitt! Foto fra nettsiden aktivtfarskap.no

Pappapermen er kanskje den viktigste tiden i livet ditt – og i barnet ditt sitt! Foto fra nettsiden aktivtfarskap.no

aktivtfarskap.no gir norske fedre all tilgjengelig informasjon om deres permisjonsrettigheter, og er full av gode argumenter for å ta ut pappaperm. Visste du for eksempel at likedeling av barneomsorg reduserer risikoen for samlivsbrudd?

Bra med felles likestillings- og diskrimineringslov – men ikke godt nok

Foto: Flickr / NYCandre

Likestillingen må gjelde alle. Foto: Flickr / NYCandre

Reform har avgitt et omfattende høringssvar til regjeringens nye lovforslag. Vi mener loven har flere gode sider, men den svekker også det eksisterende diskrimineringsvernet og det aktive likestillingsarbeidet.

Nytt Bryt voldsarven-kurs i mars

sinneOnsdag 9., torsdag 10. og mandag 14. mars går Reforms neste voldsforebyggende familiekurs av stabelen. Hvis du er redd for at vold du selv har erfaring med skal gå videre til dine barn, så passer dette kurset for deg.

Månedens mann: Trond Giske

Trond Giske

Foto: Arbeiderpartiet

Trond Giske skal bli far i april, og annonserte nylig at han planlegger en lang pappaperm. Mange småbarnsfedre trekkes mellom jobben og familien. Vi syns det er flott at en travel politiker går foran med et godt eksempel, og utnevner derfor Trond Giske til Månedens mann for januar.