Ledige plasser på voldsforebyggende kurs i mai

fb

18., 20. og 21. mai går Reforms neste «Bryt voldsarven»-kurs for familier som har et voldsproblem av stabelen. Hvis du er redd for at vold du selv har erfaring med skal gå videre til dine barn, så passer dette kurset for deg. 

– Alt for lite oppmerksomhet om seksuelle overgrep mot menn

Holseter

– Det går an å bearbeide seksuelle overgrep og få det fint. Jeg er et eksempel på det. Men hjelpetilbudene er for dårlige, sa daglig leder i Utsatt mann, Jarle Holseter på dagens møte.

– Da jeg først begynte å bruke hjelpeapparatet oppdaget jeg at ingen av psykologene jeg møtte hadde erfaringer og kunnskaper om seksuelle overgrep mot menn, sa Jarle Holseter i Utsatt mann på dagens møte i regi av Reform.

Etterlysning: Er du mann som har opplevd sykdom eller skade?

nokbufdir

Eller er du pårørende til en slik mann – eller har interesse for temaet? Da vil vi gjerne ha kontakt med deg for deltakelse i en fokusgruppe en kveld i juni.

Mannstelefonen i påska

MannstelefonenPåsketiden kan være tung for mange. Hvis du har behov for noen å snakke med, er Mannstelefonen fra kl 17 til 20 et godt alternativ. Ring 22 34 09 60 mandag til onsdag i påskeuka. Betjent også 2. påskedag.

Rapport fra FNs kvinnekonferanse: – Menn må med

Årets internasjonale kvinnekonferanse ble åpnet i FNs hovedforsamling 9. mars. Her taler Ban Ki Moon. Foto: Are Saastad

Mens det var et stort engasjement for å trekke menn med i arbeidet for likestilling under årets kvinnekonferanse i New York, var fokuset på menns egne likestillingsinteresser nesten fraværende.